Hlad po zmene

Ruth Bartonová hovorí, akú zmenu môžeme zažiť v malých skupinách: V cirkevných zboroch a zvlášť v malých skupinách je rastúci hlad po niečom hlbšom. Pastori malých skupín aj vodcovia cirkvi sú nemilo prekvapení, keď si uvedomia, že cieľ – dosiahnuť učenícky model v skupinách sa nemusí podariť. Cirkevní vodcovia, vrátane pastorov malých skupín, by chceli vytvoriť učenícky model, […]

Continue reading


Ako môže každý člen cirkvi založiť skupinku

Ak vnímaš, že Ťa Duch svätý vedie. V Tvojej mysli sa znovu a znovu objavujú myšlienky ako pomôcť, aby sa správa o zachraňujúcom Kristovi šírila ďalej. Ty však nevieš čo máš urobiť. Dovoľ aby som Ti poradil a ponúkol riešenie. Boží ľud to využíval bez ohľadu na dobu a okolnosti. Toto riešenie malo rôzne formy, ale rovnaký […]

Continue reading


Druhy malých skupiniek

Druhy malých skupiniek   Existuje mnoho druhov malých skupín. Náplňou každého druhu skupiny je spoločné zdieľanie, štúdium Biblie, modlitba a služba. Rozdiel je v tom, aký dôraz a koľko času venujú jednotlivým častiam.   Najbežnejšími typmi skupín sú:   Skupina pre spoločenské vzťahy. Táto skupina nemusí spĺňať všetky štyri body vyššie načrtnutého programu. Venuje sa […]

Continue reading


Sedem znakov zdravej skupinky

Sedem znakov rastu cirkvi aplikované na malé skupiny podľa knihy Skutky apoštolov 2,42-47   Skutky 2,42Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. 43Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. 44Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné. 45Predávali svoje pozemky a majetky a rozdeľovali […]

Continue reading